צוות השירות – פי סיגרף

פניתך נקלטה אצלנו והיא תטופל בקרוב
תודה רבה ולהשתמע